Cách yêu cầu và sử dụng mẫu miễn phí

 Cách yêu cầu và sử dụng mẫu miễn phí
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ cần biết về Mẫu sản phẩm miễn phí. Chúng tôi sẽ đề cập đến cách yêu cầu Mẫu sản phẩm miễn phí từ Nhà bán hàng và cách đáp ứng các yêu cầu cần thiết sau khi bạn nhận được Mẫu. Trước khi chúng ta đi sâu vào quy trình yêu cầu Mẫu sản phẩm miễn phí, hãy tìm hiểu xem Mẫu sản phẩm miễn phí là gì nhé!

Mẫu miễn phí là gì?

Mẫu miễn phí là các sản phẩm mà Nhà sáng tạo có thể yêu cầu từ Nhà bán hàng để sử dụng trong nội dung của họ – Video ngắn hoặc Phiên LIVE. Những nội dung này phù hợp với các yêu cầu của Nhà bán hàng và giúp bạn, với tư cách là Nhà sáng tạo, nhận thêm hoa hồng từ nội dung đã đáp ứng điều kiện.
Bạn có thể thông qua sự sáng tạo của mình để quảng bá sản phẩm! Với định hướng này, chúng tôi muốn cho bạn thấy những lợi ích mà bạn có thể nhận được từ việc sử dụng Mẫu miễn phí trong nội dung của bạn:
Quảng bá sản phẩm liên kết hiệu quả hơn
Tăng tiền hoa hồng của bạn với nội dung được cải thiện
Thiết lập niềm tin với khán giả của bạn

Làm thế nào để yêu cầu Mẫu miễn phí từ Nhà bán hàng?

Mẫu miễn phí được yêu cầu thông qua ứng dụng TikTok như sau:
dung-mau-thu
Bước 5: Sau khi yêu cầu mẫu sản phẩm miễn phí được phê duyệt, nhà bán hàng sẽ gửi mẫu miễn phí đến địa chỉ của bạn và bạn sẽ cần tạo một video ngắn hoặc phát LIVE sử dụng mẫu sản phẩm miễn phí để quảng bá sản phẩm. Đừng quên thêm đường link sản phẩm vào mẫu tương ứng trong giới hạn thời gian nhất định:
  • Nếu được vận chuyển bởi TikTok Shop: 12 ngày để hoàn thành yêu cầu
  • Nếu được vận chuyển trực bởi nhà bán hàng: 17 ngày để hoàn thành yêu cầu bán hàng
Rút lại Yêu cầu Mẫu miễn phí của bạn
ru-lai-yeu-cau-mien-phi

Làm thế nào để sử dụng Mẫu miễn phí trong Nội dung của mình?

Mẫu miễn phí cần được giới thiệu trong Video ngắn hoặc phiên LIVE. Tùy thuộc vào nội dung trao đổi của bạn với Nhà bán hàng, bạn có thể được yêu cầu sử dụng Mẫu miễn phí như những gì Nhà bán hàng đã hướng dẫn:

Video ngắn

video-ngan

❗Bạn phải đảm bảo video của mình ở chế độ công khai và video của bạn phải trực tuyến ít nhất 3 ngày.

Phiên live

phien-livestream

❗ Bạn phải liên tục thảo luận và trình chiếu Mẫu miễn phí trong suốt Phiên TRỰC TIẾP trong ít nhất 10 phút

Hiền Nguyễn

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *