Điểm đánh giá cửa hàng

 Điểm đánh giá cửa hàng

Điểm Đánh giá Cửa hàng là điểm xếp hạng do TikTok Shop giới thiệu để giúp Nhà sáng tạo lựa chọn Nhà bán hàng và sản phẩm dựa trên hiệu suất của Nhà bán hàng. Điểm Đánh giá Cửa hàng nằm trong khoảng từ 0 đến 5 và được cập nhật hàng tuần.

Để xem điểm đánh giá, bạn hãy truy cập TikTok Shop >> Chọn Sàn sản phẩm >> Gõ tên sản phẩm hoặc thương hiệu bạn muốn xem.

Ở bên phải tên mỗi sản phẩm, bạn sẽ thấy số điểm được hiển thị. Điểm Đánh giá Cửa hàng cung cấp đánh giá tổng thể về hiệu suất của Nhà bán hàng, bằng cách xếp hạng hiệu suất của Nhà bán hàng dựa trên ba loại hiệu suất quan trọng của Nhà bán hàng như:

  • Đánh giá sản phẩm của khách hàng
  • Dịch vụ hậu mãi
  • Hiệu suất vận chuyển Điểm Đánh giá Cửa hàng cũng xem xét hiệu suất trung bình của các cửa hàng tương tự.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem điểm đánh giá của cửa hàng qua hai cách sau:

Cách 1: Lọc qua “Điểm Đánh giá Cửa hàng cao”

Bạn hãy Lọc nhanh các cửa hàng có Điểm Đánh giá cao bằng bộ lọc “Điểm Đánh giá Cửa hàng cao” để tìm sản phẩm từ các cửa hàng được xếp hạng 4.0 trở lên.

Cách 2: Lọc qua các bộ lọc Mở rộng phạm vi bộ lọc của bạn bằng cách chọn các mức Đánh giá Cửa hàng khác nhau:

  • Mức Khá (3,9 điểm trở lên): Top 50% Nhà bán hàng hiệu quả
  • Mức Tốt (4,2 điểm trở lên): 35% Nhà bán hàng có hiệu suất cao nhất
  • Mức Cao (4,5 điểm trở lên): 10% Nhà bán hàng có hiệu suất cao nhất

Hiền Nguyễn

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *