giải pháp dành chocộng tác viên

Thumbnail
BÁN HÀNG KHÔNG CẦN VỐN

Bạn băn khoăn và do dự về việc khởi đầu kinh doanh nhưng không có tiền đầu tư vốn? Netkiin sẽ giúp bạn có một khởi đầu thật dễ dàng với việc đăng ký miễn phí vào hệ thống, chọn các sản phẩm có sẵn đảm bảo về chất lượng, uy tín và thương hiệu nổi tiếng với giá chiết khấu tốt nhất có thể và đăng bán, tìm hiểu theo các bước dưới đây:

Number
CHỌN SẢN PHẨM
Tìm kiếm sản phẩm có sẵn trong kho để chọn Thêm sản phẩm muốn bán
Chọn sản phẩm
Number
ĐỊNH GIÁ VÀ ĐĂNG BÁN
Dựa vào giá sản phẩm để tự định giá và đăng bán sản phẩm bằng các phương tiện và cách thức tùy ý
Chọn sản phẩm
Number
TẠO ĐƠN HÀNG
Tạo đơn hàng trên hệ thống Netkiin theo các thông tin về sản phẩm và địa chỉ nhận hàng
Chọn sản phẩm
Number
HỆ THỐNG XỬ LÝ ĐƠN HÀNG
Netkiin nhận đơn hàng tiến hành đóng gói và vận chuyển cho khách hàng, đồng thời cập nhật trạng thái để người bán theo dõi
Chọn sản phẩm
Number
THEO DÕI LỢI NHUẬN
Sau khi đơn hàng cập nhật trạng thái thành công, hệ thống sẽ chuyển tiền chiết khấu của đơn hàng vào tài khoản của người bán
Chọn sản phẩm
BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Khác với phương thức bán hàng không cần vốn, với hình thức này người bán hàng chủ động tài chính để lấy nguồn hàng về với mức chiết khấu tốt hơn, quy mô bán hàng được mở rộng và khả năng thu lại lợi nhuận cao hơn, tìm hiểu các bước sau:

Number
CHỌN SẢN PHẨM
Lựa chọn sản phẩm đăng bán theo nhu cầu, tính toán số lượng hàng muốn mua để có mức chiết khấu tốt nhất
Chọn sản phẩm
Number
QUẢN LÝ CHI PHÍ
Cân đối ngân sách khi lựa chọn sản phẩm đăng bán tương ứng với số tiền nạp vào tài khoản
Chọn sản phẩm
Number
TẠO ĐƠN HÀNG
Tạo đơn hàng trên hệ thống Netkiin theo các thông tin về sản phẩm và địa chỉ nhận hàng
Chọn sản phẩm
Number
HỆ THỐNG XỬ LÝ ĐƠN HÀNG
Netkiin ghi nhận đơn hàng tiến hành đóng gói và vận chuyển đến cho khách hàng, đồng thời cập nhật trạng thái trên hệ thống để người bán theo dõi
Chọn sản phẩm
Number
THEO DÕI LỢI NHUẬN
Sau khi đơn hàng cập nhật trạng thái thành công, hệ thống sẽ chuyển tiền chiết khấu của đơn hàng vào tài khoản của người bán
Chọn sản phẩm

Cùng Netkiin tham gia bán hàng
ngay hôm nay

Đăng ký miễn phí