Kiểm tra bản quyền âm thanh trong video trước khi đăng

 Kiểm tra bản quyền âm thanh trong video trước khi đăng

Chức năng Kiểm tra bản quyền âm thanh trong video là gì?

Để tối ưu hóa trải nghiệm tổng thể của bạn khi tải lên video thương mại điện tử, đồng thời giảm nguy cơ vi phạm liên quan đến nhạc, chúng tôi đã cho ra mắt chức năng Kiểm tra bản quyền âm thanh video. Bạn có thể sử dụng chức năng này để quét xem video của mình có vi phạm bản quyền nhạc nào không trước khi tải lên. Với chức năng này, bạn có thể phát hiện mọi rủi ro vi phạm bản quyền về âm thanh của video ngắn đã chỉnh sửa mà bạn tải lên TikTok, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được phản hồi kịp thời nếu nội dung vi phạm bất kỳ bản quyền nhạc nào.

Làm cách nào để sử dụng chức năng này?

Những người dùng khác nhau có thể sẽ gặp phải các tình huống khác nhau vốn cần phải sử dụng chức năng này. Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn để giúp bạn hiểu rõ hơn:

Tài khoản chính thức TikTok Shop (người bán)

  • Loại video: Tất cả video đã tải lên
  • Âm nhạc: CML (Thư viện nhạc thương mại)

Tất cả nhà sáng tạo

  • Video có liên kết sản phẩm: CML (Thư viện nhạc thương mại)
  • Video không có liên kết sản phẩm: GML (Thư viện nhạc chung)
Đối với người bán và nhà sáng tạo có quyền thương mại điện tử, cách dễ nhất để tránh vi phạm bản quyền nhạc là chọn nhạc từ Thư viện nhạc thương mại (CML) trên TikTok. Tuy nhiên, nếu bạn không phải là nhà sáng tạo thương mại điện tử, bạn cũng có thể chọn các bài hát từ Thư viện nhạc chung (GML). Bạn có thể tham khảo các bước dưới đây để biết hướng dẫn chi tiết hơn về cách sử dụng chức năng Kiểm tra bản quyền âm thanh trong video nhằm phát hiện các vấn đề vi phạm bản quyền trước khi đăng video.

Lần đầu sử dụng

Nếu chưa từng sử dụng chức năng này trước đây, bạn sẽ nhận được lời nhắc sau khi tải lên video có liên kết sản phẩm.
kiem-tra-ban-quyen-am-thanh-1

Sử dụng hàng ngày: Trước khi kiểm tra

Bước 1: Bật nút “Kiểm tra bản quyền âm thanh trong video”
Truy cập: Hồ sơ -> Công cụ nhà sáng tạo -> Bật nút “Kiểm tra bản quyền âm thanh trong video”
kiem-tra-ban-quyen-am-thanh-4

Đang kiểm tra

Bước 2: Sau khi video được tải lên TikTok thành công, nếu bạn thêm liên kết sản phẩm, quy trình kiểm tra bản quyền sẽ tự động bắt đầu. Quy trình kiểm tra mất khoảng 15 giây. Nếu bạn thoát hoặc nhấp vào “Đăng” trong thời gian này, quy trình kiểm tra sẽ không hoàn tất.
kiem-tra-ban-quyen-am-thanh-5

Đã hoàn thành

Bước 3: Có hai kết quả có thể xảy ra sau khi hoàn tất quy trình kiểm tra.
  • Nếu không phát hiện vi phạm bản quyền nào thì tuyệt vời! Nhấp vào “Tiếp” để đăng video của bạn.
  • Nếu phát hiện vi phạm bản quyền, bạn có thể chọn “Thay đổi âm thanh” để thay âm thanh này bằng các bản nhạc thương mại khác từ CML (Thư viện nhạc thương mại) của chúng tôi. (Lưu ý: Nếu phát hiện vi phạm bản quyền từ âm thanh trong video, việc thay âm thanh này bằng nhạc thương mại sẽ hoàn toàn thay thế âm thanh ban đầu).

kiem-tra-ban-quyen-am-thanh-6

Đã thông qua: Không phát hiện vấn đề nào
Bị từ chối: Đã phát hiện vấn đề về bản quyền nhạc. Nhà sáng tạo nên sử dụng nhạc thương mại để thay thế.

Nếu tôi không muốn sử dụng chức năng này thì sao?

Chức năng này dành cho tất cả nhà sáng tạo và không giới hạn đối với nhà sáng tạo thương mại điện tử. Bạn có thể tự do lựa chọn xem bạn có muốn sử dụng chức năng này hay không trước khi tải video của mình lên. Nếu không muốn sử dụng chức năng này, bạn có thể truy cập: Hồ sơ -> Công cụ nhà sáng tạo -> Tắt nút “Kiểm tra bản quyền âm thanh trong video”.
cach-kiem-tra-ban-quyen-video-8
cach-kiem-tra-ban-quyen-video-9
cach-kiem-tra-ban-quyen-video-10

Hiền Nguyễn

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *