Làm thế nào để kiểm tra dữ liệu hiệu suất?

 Làm thế nào để kiểm tra dữ liệu hiệu suất?

 

Kiểm tra dữ liệu từ TikTok APP

Vào TikTok Shop, bạn sẽ thấy tổng quan dữ liệu của tài khoản này. Trong đó:
 • Doanh thu: Doanh thu từ các sản phẩm được bán qua cửa hàng hoặc từ liên kết
 • Các mặt hàng đã bán: Số lượng mặt hàng được bán từ cửa hàng hoặc liên kết (không bao gồm mặt hàng nào từ nền tảng phần thứ ba)
 • Khách hàng: Số lượng khách hàng đã thanh toán cho hàng hóa từ cửa hàng hoặc liên kết, không tính lặp lại nếu một khách hàng mua hàng nhiều lần (không bao gồm khách hàng thanh toán cho các nền tảng phần thứ ba)

kiem-tra-hieu-suat

Nếu bạn nhấp vào 【Dữ liệu của ngày hôm nay】 và vào trang “Tổng quan”, bạn sẽ thấy hai phần: “Tổng quan” và “Những mặt hàng được bán nhiều nhất trong hôm nay”.

kiem-tra-du-lieu-hieu-suat-2

Đối với phần “Tổng quan”: Bạn có thể lọc tổng quan theo chỉ video/ LIVE / phạm vi ngày. Định nghĩa của sáu chỉ số cốt lõi:
 • Số lượt xem: số lượt xem mà một sản phẩm nhận được từ video ngắn, showcase, cửa hàng và LIVE.
 • Doanh thu: Doanh thu từ các sản phẩm được bán qua cửa hàng hoặc từ liên kết
 • Phạm vi tiếp cận sản phẩm: số lần nhấp chuột mà một sản phẩm được nhấp từ video ngắn, showcase, cửa hàng và LIVE.
 • Đơn hàng: tất cả các đơn đặt hàng được đặt từ cửa hàng hoặc từ liên kết (không có đơn đặt hàng từ nền tảng của bên thứ ba)
 • Khách hàng: số lượng khách hàng đã trả tiền cho hàng hóa từ cửa hàng hoặc thông qua liên kết, không tính lặp lại nếu một khách hàng mua hàng nhiều lần (không bao gồm khách hàng thanh toán cho các nền tảng phần thứ ba)
 • Số mặt hàng đã bán: số lượng mặt hàng được bán từ cửa hàng hoặc liên kết (không bao gồm mặt hàng nào từ nền tảng phần thứ ba)

kiem-tra-hieu-suat-3

Biểu đồ xu hướng: Chọn một chỉ số, nó sẽ hiển thị biểu đồ xu hướng bên dưới:
 • Nếu bạn chọn phạm vi ngày là ‘hôm nay’ hoặc ‘hôm qua’, đối với trục X, hãy đặt 1 điểm sau mỗi 1 giờ
 • Nếu bạn chọn phạm vi ngày là “7 ngày qua”, “28 ngày qua”, đối với trục X, xu hướng sẽ hiển thị 7 hoặc 28 ngày qua
So sánh: Bạn sẽ thấy hiển thị so sánh ở hàng thứ hai của mỗi chỉ số:
 • Ví dụ: nếu bạn lọc dữ liệu của ngày hôm qua, phần so sánh hiển thị sẽ là: dữ liệu của ngày hôm qua – dữ liệu của ngày hôm trước (ngày được chọn là: hôm qua)

kiem-tra-du-lieu-va-hieu-suat-4

Ở phần “Đơn hàng liên kết”: Trong khu vực này, sẽ hiển thị các chỉ số doanh thu và đơn hàng của các đơn hàng liên kết.

 • Doanh thu: Doanh thu từ các sản phẩm bán liên kết.
 • Đơn đặt hàng: tất cả các đơn đặt hàng liên kết (không bao gồm đơn đặt hàng từ nền tảng của bên thứ ba).
 • Nếu bạn muốn kiểm tra chi tiết đơn hàng liên kết, bạn có thể nhấp vào【xem chi tiết】 và chuyển đến trang đơn hàng liên kết để biết thêm thông tin về dữ liệu đơn hàng liên kết.

kiem-tra-hieu-suat-5

Đối với phần “Những mặt hàng được bán nhiều nhất trong hôm nay”: Trong khu vực này, sẽ hiển thị số lượng sản phẩm đã bán (với lượt người mua thực hiện thanh toán) ngày hôm nay.
 • Thứ hạng của danh sách là theo lượng hàng được bán hàng ngày
 • Tại đây hiển thị hình ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, đơn giá trung bình, mặt hàng được bán hàng ngày, lượng giao dịch hàng ngày.

Nếu bạn muốn kiểm tra dữ liệu từ Streamer Desktop?

Tổng quan về dữ liệu: Hỗ trợ tổng quan về hiệu suất của Máy chủ, bao gồm cả những người theo dõi mới, thu nhập,…

A. Dữ liệu chính

 • Hỗ trợ lựa chọn khoảng thời gian cho dữ liệu tương ứng.
 • Hỗ trợ 2 thước đo để so sánh và phân tích tương quan. (bao gồm so sánh dữ liệu WoW)

kiem-tra-du-lieu-hieu-suat

B. Các LIVE gần đây

Hiển thị 4 buổi LIVE thương mại điện tử gần đây và dữ liệu tương ứng (Doanh thu, Đơn đặt hàng, Tổng số người xem, Người theo dõi mới). Nhấp vào Trang tổng quan LIVE để vào “Trang tổng quan LIVE”.
kiem-tra-du-lieu-hieu-suat

Phân tích LIVE

Trang chi tiết LIVE:Dữ liệu LIVE chi tiết và hỗ trợ xuất thông tin giúp chủ phòng đánh giá LIVE

A. Dữ liệu chính – LIVE

Bao gồm dữ liệu cốt lõi của LIVE:

 • Hỗ trợ lựa chọn khoảng thời gian cho dữ liệu tương ứng.
 • Hỗ trợ 2 thước đo để so sánh và phân tích tương quan (bao gồm so sánh dữ liệu WoW).

B. Chi tiết LIVE

 • Hỗ trợ tìm kiếm tên Livestream
 • Lựa chọn khoảng thời gian cho dữ liệu tương ứng
 • Số liệu: Được phân loại thành “số liệu lưu lượng truy cập” và số liệu giao dịch, với tối đa 5 chỉ số.
 • Hỗ trợ xuất dữ liệu sang excel
 • Nhấp vào Trang tổng quan LIVE để vào “Trang tổng quan LIVE” để biết thêm thông tin chi tiết trực tiếp về một buổi phát LIVE.

C. Trang tổng quan trực tiếp cho chủ phòng LIVE

Trang tổng quan LIVE: Cung cấp dữ liệu LIVE trong thời gian thực và phát lại LIVE, hỗ trợ chủ phòng LIVE sửa đổi chiến lược LIVE của họ trong thời gian thực và cho phép chủ phòng LIVE xem lại buổi LIVE của họ sau đó.

D. Lối vào Trang tổng quan dữ liệu

Cách vào Trang tổng quan dữ liệu:
Tổng quan dữ liệu => LIVE gần đây => Trang tổng quan dữ liệu LIVE
kiem-tra-du-lieu-hieu-suat-8

E. Bảng thông tin trực tiếp

kiem-tra-du-lieu-hieu-sau

Bảng hiện thị này sẽ gồm các tính năng sau:

 • LIVE: Hiển thị tài khoản, thời gian bắt đầu LIVE và thời lượng LIVE
 • Số liệu cốt lõi: Các số liệu có thể được chỉnh thủ công. Nhấp vào nút ‘Số liệu’ để chọn các số liệu bạn muốn hiển thị
 • Danh sách sản phẩm: Hiển thị tất cả các sản phẩm trong buổi LIVE này, bao gồm cả sản phẩm trên nền tảng và sản phẩm ngoài nền tảng, hiển thị nhãn nguồn của sản phẩm
 • Sắp xếp số liệu: Người dùng sắp xếp danh sách sản phẩm (theo thứ tự giảm dần) theo số liệu được chọn
 • Cài đặt số liệu: Nhấp vào nút ‘Số liệu’ để chọn nhiều số liệu hơn, chọn tối đa 5 mục, chọn ít nhất 1 mục
 • Tìm kiếm sản phẩm: Tìm kiếm sản phẩm thực hiện dựa trên tên của sản phẩm
 • Khuynh hướng doanh thu: Cung cấp xu hướng doanh thu tính theo phút
 • Nguồn người xem: Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ thông tin chi tiết về nguồn người xem truy cập không phải trả tiền. Đối với người xem truy cập phải trả phí, chúng tôi hiện đang phân loại chúng trong kênh ‘những người khác’
 • Hồ sơ người mua: Giới tính, Tuổi, Khu vực, Lượng người theo dõi
 • Xu hướng xem: Cung cấp xu hướng lượt xem LIVE, tham gia buổi phát LIVE và rời khỏi buổi phát LIVE tính theo phút
 • Xu hướng tương tác: Hỗ trợ xem các chỉ số như lượt xem livestream, lượt vào phòng livestream, lượt ra khỏi phòng LIVE (theo phút)
 • Xem nội dung LIVE: Khi xem LIVE, bạn có thể xem hình ảnh và nhận xét LIVE, đồng thời bạn có thể chuyển sang chế độ chỉ bình luận. Hỗ trợ xem lại LIVE và có thể điều chỉnh tiến độ thời gian

Hiền Nguyễn

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *