Nhiệm vụ của nhà sáng tạo là gì?

 Nhiệm vụ của nhà sáng tạo là gì?

Nhiệm vụ của nhà sáng tạo là gì?

Nhiệm vụ của nhà sáng tạo là những nhiệm vụ khác nhau từ nền tảng giúp nhà sáng tạo cải thiện kỹ năng của họ. Nhà sáng tạo có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau (chẳng hạn như phát trực tiếp trong một khoảng thời gian cụ thể, tạo GMV, đăng video ngắn, v.v…) và có cơ hội nhận phần thưởng cho những nhiệm vụ mà họ hoàn thành.

Cách xem nhiệm vụ của nhà sáng tạo

Truy cập TikTok Shop tại trang Hồ Sơ. Khi có nhiệm vụ mới, bạn sẽ nhận được tại cửa sổ thông báo góc phải màn hình. Nhấp vào thông báo này sẽ đưa bạn đến Trung tâm nhiệm vụ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các nhiệm vụ của mình trong trang chủ TikTok Shop. Nhấp vào mục Nhiệm vụ để vào trung tâm nhiệm vụ.

Trong trung tâm nhiệm vụ, bạn sẽ xem trạng thái của từng nhiệm vụ (đang thực hiện, đã hoàn thành, đã hết hạn).

Để xem chi tiết một nhiệm vụ, hãy nhấp vào bất kỳ thẻ nhiệm vụ nào để vào trang chi tiết nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ này vẫn đang được thực hiện, bạn sẽ thấy các thông nội dung gồm: tiêu đề nhiệm vụ, thời gian hết hạn nhiệm vụ:

  • Quy tắc: Bạn có thể nhấp vào các quy tắc nhiệm vụ để xem những điều kiện nào cần được đáp ứng để hoàn thành nhiệm vụ thành công. Tại đây, bạn sẽ thấy các điều kiện nhiệm vụ được hiển thị, thanh tiến độ 100% cho biết các điều kiện đã được đáp ứng. Bạn phải đáp ứng tất cả các điều kiện của nhiệm vụ để nhận phần thưởng tương ứng Nhấp vào [đi] hoặc [xem]: để xem hướng dẫn cách hoàn thành các điều kiện tương ứng.
  • Phần chú ý: Giải thích chi tiết về một số điều kiện hoàn thành của nhiệm vụ.
  • Mục giải thưởng: bao gồm các phần thưởng dành cho người hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu nhiệm vụ này vẫn đang được thực hiện, màn hình hiển thị sẽ bao gồm các mục như tiêu đề nhiệm vụ, thời gian hết hạn, điều kiện cần và giải thưởng. Khi nhiệm vụ đã hết hạn và chưa hoàn thành, màn hình hiển thị sẽ có màu xám, nghĩa là nhiệm vụ này đã hết hạn. Bạn không thể tham gia nhiệm vụ này nữa.

Cuối cùng, khi nhiệm vụ hoàn tất, bạn sẽ nhận được dấu tích V bên phải màn hình. Trong đó:

  • In process: Phần thưởng vẫn đang được phân phối.
  • Recieved: Phần thưởng đã được phân phối, hãy nhấp vào [xem phần thưởng] để xem phần thưởng.

Tại Trung tâm nhiệm vụ sẽ chỉ theo dõi video ngắn và hiệu suất live của bạn, vì vậy bạn không cần phải hoàn thành nhiệm vụ trong trung tâm nhiệm vụ. Bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ thông qua kênh đăng bài/live trong TikTok để hoàn thành điều kiện cần thiết cho nhiệm vụ

Hiền Nguyễn

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *