Categories
Hot sale

Hướng dẫn thao tác chọn sản phẩm và tạo đơn hàng (dành cho CTV bán chuyên nghiệp)

Netkiin là nền tảng bán hàng online với nhiều sản phẩm đa dạng, giúp người bán dễ dàng tiếp cận nhiều nguồn hàng khác nhau, trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn người bán (nói chung là CTV) khi tham gia hệ thống cách chọn sản phẩm và tạo đơn hàng một cách đơn giản nhất.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống