Thêm và quản lý thông tin liên hệ

 Thêm và quản lý thông tin liên hệ
Bài viết sẽ hướng dẫn Nhà sáng tạo cách hoàn thành thông tin liên hệ. Hãy đọc kĩ bài viết để biết lợi ích của việc có sẵn thông tin liên hệ của bạn trên TikTok Shop.

Thêm thông tin liên hệ

Cung cấp thông tin liên hệ của bạn trong TikTok Shop có thể giúp tăng khả năng hiển thị của bạn với Nhà bán hàng. Các nhà bán hàng này có thể liên lạc trực tiếp với bạn để thiết lập quan hệ đối tác hoặc cộng tác. Ngoài ra, TikTok Shop có thể cung cấp cho bạn các mẹo và thủ thuật ngay trên ứng dụng để giúp bạn thành công.
Chúng tôi có hướng dẫn nhanh từng bước dành cho bạn dưới đây. Hãy nhấn vào ảnh để phóng to:

Quản lý thông tin liên hệ

Cài đặt quyền riêng tư

Quản lý xem nhà bán hàng nào có thể xem thông tin liên hệ cá nhân của bạn. Chỉ những nhà bán hàng trong danh mục bạn chọn mới có thể liên hệ với bạn qua thông tin liên hệ cá nhân để thảo luận về các cơ hội cộng tác.
Bạn cũng có thể chọn thông tin liên hệ mà Nhà bán hàng được phép xem:
Lưu ý: Hiển thị với Đối tác không hỗ trợ hiển thị một phần thông tin, bạn chỉ có thể chọn Hiển thị tất cả hoặc Không hiển thị.

Chấp thuận nội dung quảng cáo

Nếu bạn không muốn nhận thông báo tiếp thị từ nền tảng hoặc không muốn hiển thị nội dung của bạn cho những nhà sáng tạo hoặc nhà bán hàng khác, bạn có thể làm theo các bước dưới đây:

Hiền Nguyễn

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *