Voucher mẫu thử là gì?

 Voucher mẫu thử là gì?
Bài viết này hướng dẫn bạn cách nhận và sử dụng Voucher mẫu thử với tư cách là Nhà sáng tạo.

Voucher mẫu thử là gì?

TikTok Shop cung cấp Voucher mẫu thử cho nhà sáng tạo để mua các sản phẩm được chọn ở mức giá chiết khấu hoặc giảm phí vận chuyển.
Có hai loại: Voucher sản phẩm mẫu thử và Voucher vận chuyển mẫu thử. Bằng cách sử dụng các Voucher này, bạn có thể có nhiều sản phẩm hơn để trưng bày trong video và trong LIVE.Bài viết này hướng dẫn bạn cách nhận và sử dụng Voucher mẫu thử với tư cách là Nhà sáng tạo.

Lợi ích của việc sử dụng Voucher mẫu thử

 • Mua trực tiếp: Bạn trực tiếp mua sản phẩm dưới dạng mẫu thử với mức giá thấp hơn hoặc phí vận chuyển chiết khấu mà không cần nhờ nhà bán hàng phê duyệt.
 • Không giảm số lượng yêu cầu mẫu: Hiện tại, bạn chỉ có thể có 05 yêu cầu mẫu thử tại một thời điểm. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho các mẫu được mua bằng voucher mẫu thử.

Cách nhận Voucher mẫu thử

Bạn có thể nhận Voucher mẫu thử bằng cách nhấn nút [Nhận voucher] trên Cửa sổ bật lên và bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Chọn sản phẩm Voucher mẫu thử.
 • Nhấn vào Nhận Voucher > Chuyển hướng đến trang Chọn sản phẩm áp dụng voucher mẫu thử >  Kiểm tra chi tiết voucher mẫu thử

voucher-mau-thu

Nếu bạn nhấn vào [Không phải bây giờ], bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Chọn Voucher mẫu thử. Bạn vẫn có thể nhận Voucher mẫu thử bằng cách nhấn nút [Nhận voucher].

Kiểm tra thông tin Voucher mẫu thử

 • Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về Voucher mẫu thử, chỉ cần nhấn vào [Voucher của tôi] trên trang Chọn Voucher mẫu thử.
 • Trên trang này, bạn có thể kiểm tra những thông tin sau:
  • Các voucher bạn có thể sử dụng
  • Hạn sử dụng của voucher
  • Hướng dẫn cách sử dụng Voucher mẫu thử

chi-tiet-voucher-mau-thu

Cách sử dụng Voucher mẫu thử

Bạn có thể sử dụng Voucher mẫu thử thông qua hai kênh: Trang Chọn sản phẩm Voucher mẫu thửThị trường sản phẩm.
Trang Chọn sản phẩm Voucher mẫu thử
 • Sau khi nhận Voucher mẫu thử, bạn có thể khám phá danh sách các sản phẩm đủ điều kiện trên trang Chọn sản phẩm.
 • Nhập chi tiết về Thẻ sản phẩm trước khi nhấp vào [Mua ngay], sau đó, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thanh toán. Voucher sẽ tự động được áp dụng và bạn có thể đặt hàng.

Thị trường sản phẩm

Sau khi nhận Voucher mẫu thử, hãy chọn một sản phẩm đủ điều kiện để sử dụng Voucher trong Thị trường sản phẩm.

Nhấn vào [Mua mẫu] và bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Chi tiết sản phẩm.

Xác nhận đơn hàng của bạn bằng cách nhấn vào [Mua ngay] để chuyển hướng đến trang thanh toán. Voucher sẽ tự động được áp dụng và bạn có thể đặt hàng.

Sau khi đặt mua Mẫu, bạn sẽ được hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo:
 • Thêm sản phẩm vào Trang trưng bày của bạn
 • Tạo nội dung (Video hoặc LIVE) để giới thiệu các mẫu sản phẩm trong vòng 12 ngày sau khi nhận được mẫu.

Hiền Nguyễn

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *